“Als werkgever in de fysiotherapie heb ik jarenlang het gevoel gehad dat ik met alles het wiel zelf moest uitvinden. Ik vind het belangrijk dat werkgevers in de fysiotherapie een vereniging hebben waar ze op terug kunnen vallen en kijkt naar hun behoeftes en belangen.”  

 

Achtergrond

“Inmiddels kun je mij wel een “˜oude rot’ in het vak noemen. Ik ben 64 jaar oud en ik was op mijn 21e al afgestudeerd als fysiotherapeut. Kennis komt met de jaren, kan ik wel zeggen. Ik heb al zoveel gezien en meegemaakt in al die jaren, dat ik weet wat de valkuilen zijn, waar het misgaat in onderhandelingen en samenwerkingen en hoe gevoelig bepaalde onderwerpen liggen. Van deze kennis en ervaring maak ik nu dankbaar gebruik in mijn rol als voorzitter van de WVF.”  

 

Carriëre in de fysiotherapie

“Ik ben mijn carriëre begonnen als sportfysiotherapeut bij de Nederlandse Atletiekunie. Een toptijd waar ik verschillende EK’s en WK’s heb mogen meemaken. In 2000 ben ik als vaste fysiotherapeut voor Feyenoord gaan werken. Dit heb ik 4 jaar gedaan.

In deze tijd is mij gevraagd om ook beleidsmatige werkzaamheden te gaan verrichten voor in eerste instantie NVFS. Hier ben ik 6 jaar voorzitter van geweest. Dit is het begin geweest van verschillende bestuursfuncties binnen verenigingen. In 2004 wilde ik meer. Ik geloofde toen al sterk in keten fysiotherapie. In korte tijd heb ik 16 praktijken opgezet met 40 therapeuten. In 2014 vond ik het mooi geweest en heb ik mijn praktijken verkocht aan FysioHolland. Binnen FysioHolland speel ik nu nog een actieve rol als adviseur. Ook heb ik in 2009 nog een masteropleiding Sportfysiotherapie opgezet en ben ik nu nog programmaleider op de Hogeschool Rotterdam bij verschillende masteropleidingen binnen de fysiotherapie. Kortom aardig wat ervaring zowel inhoudelijk als beleidsmatig! Eind 2016 ben ik deze ervaring gaan gebruiken voor mijn voorzittersrol binnen de WVF.”  

 

Rolverdeling bestuur

“Als voorzitter ben ik vooral degene die   naar buiten toetreed. Alle communicatiezaken van de WVF worden opgepakt door Geert van Baggem. Vanaf januari zal hij zich ook bezig gaan houden met de hele ledenadministratie. Henk Mein is als penningmeester verantwoordelijk voor de financiën.”  

 

Voor iedereen haalbare afspraken

“Als werkgever in de fysiotherapie heb ik jarenlang het gevoel gehad dat ik met alles het wiel zelf moest uitvinden. Ik vind het belangrijk dat werkgevers in de fysiotherapie een vereniging hebben waar ze op terug kunnen vallen en kijkt naar hun behoeftes en belangen. Voor nu is ons primaire doel om zo snel mogelijk tot goede afspraken te komen m.b.t. arbeidsrichtlijnen die zowel voor werknemer als werkgever haalbaar zijn.”  

“Natuurlijk wil je als werkgever een goede beloning geven aan je werknemers. Hierbij heb ik het ook over een stuk scholing, ontwikkeling en het bieden van een goede werkomgeving. De marges in de fysiotherapie zijn alleen helaas al jaren marginaal. Dit heeft ook zijn effect op de beloningsstructuur. Onze primaire taak is nu komen tot een nieuwe CAO, maar secundair ook zeker sociaal economische belangenbehartiging.”