CAO EERSTELIJNS

FYSIOTHERAPIE

hoekje

BLIJF OP DE HOOGTE

VAN HET LAATSTE NIEUWS

Vacature: Voorzitter Onderhandelingscommissie
hoekje-wit
Webinar principeakkoord CAO eerstelijn fysiotherapie
hoekje-wit
Vacature: lid van de Klankbordgroep
hoekje-wit
Vacature: lid van de onderhandelingscommissie
hoekje-wit

VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN

CAO EERSTELIJNS FYSIOTHERAPIE

De WVF leden hebben eind 2020 ingestemd met de cao onderhandelingscie van de WVF en daarmee ook met de start van de cao-onderhandelingen met de FDV. In 2021 is het fundament voor de nieuwe cao, het visiedocument, ondertekend door de sociale partners waarna partijen eind januari 2023 de cao-teksten gereed hadden. Een lang proces maar na een cao-loze periode van bijna 20 jaar is dit niet vreemd te noemen. In maart 2023 zullen er meerdere voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd; offline en online.  Vervolgens zal in de voorjaars ALV over het principeakkoord worden gestemd door de WVF-leden. Tevens zal het FDV een ALV organiseren en ook zij zullen het principeakkoord ter stemming voorleggen. Als conform de statuten de achterbannen van de cao-partijen in meerderheid instemmen, wordt het principeakkoord omgezet in een definitieve cao-tekst en zal deze bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) als cao worden aangemeld. Na goedkeuring door de ALV’s zal de cao gelden. Nadien zal nog een separaat verzoek worden ingediend bijhet ministerie om de cao algemeen verbindend te laten verklaren, waarover hieronder meer.

Een cao draagt bij aan het zijn van een aantrekkelijk werkgever en er ontstaat minder arbeidsmarktconcurrentie vanwege een uniform arbeidsvoorwaardenpakket dat voldoet aan de huidige arbeidswetgeving en het huidige arbeidsmarktklimaat. Bovendien draagt een cao bij aan rechtszekerheid voor werkgever en werknemer, onder andere waar het gaat om beloning, minimum salarisschalen, ziekte etc. Tot slot is het van groot belang te weten dat de zorgtarieven jaarlijks mede worden gebaseerd op de salarisontwikkeling in deze arbeidsintensieve branche. Vanwege het al lange tijd ontbreken van een cao, bijna 20 jaar, zijn de tarieven beperkt gestegen. Een cao zorgt in bepaalde mate voor tariefreparatie. Elke jaar dat er geen cao is, teert de branche in feite alleen nog maar verder in.

Partijen vragen de minister van SZW, als de cao er is, om de cao algemeen verbindend voorschrift (AVV) te verklaren. Met een AVV moeten alle werkgevers van vrijgevestigde praktijken in Nederland de cao-afspraken verplicht toepassen. Zodra de AVV er is, informeren de cao-partijen daarover.

Totdat er een AVV is moeten werkgevers die lid zijn van de WVF op grond van de wet CAO de cao verplicht toepassen. Als een werkgever niet lid is maar wel de arbeidsovereenkomst wil toepassen dan kan dat door middel van het opnemen van een incorporatiebeding in de arbeidsovereenkomst

Dit kun je navragen bij het secretariaat van de WVF of zie de de site van de WVF:

werkgeversverenigingfysiotherapie.nl

Heb je als werkgever arbeidsrechtelijke vragen, dan kun je het beste terecht bij een arbeidsrechtspecialist. De WVF werkt als samenwerkingpartner al lange tijd samen met de arbeidsjuristen van BDO Tax & Legal. Zij zijn ook al twee en half jaar betrokken geweest bij de cao-onderhandelingen en bij de totstandkoming van dit principeakkoord.