LID WORDEN VAN

WERKGEVERSVERENIGING
FYSIOTHERAPIE

hoekje

VOORDELEN

LIDMAATSCHAP

Bent u praktijkhouder van een vrijgevestigde fysiotherapiepraktijk (natuurlijke personen met een eenmanszaak, personenvennootschappen en rechtspersonen) met een of meerdere werknemers die fysiotherapeut zijn? Dan raden wij u aan om lid te worden van de Werkgeversvereniging Fysiotherapie.  Wij behartigen de belangen van u als werkgever. Samen maken wij ons sterk voor een cao waar uw belangen als werkgever goed in vertegenwoordigd worden. Wij werken tevens samen met het KNGF en SKF om de sociaal economische ondernemersbelangen van de vrijgevestigde fysiotherapiepraktijk te behartigen.

BESLIS MEE OVER
DE INHOUD VAN
UW CAO

BESLIS MEE OVER DE TOTSTANDKOMING VAN DE CAO

WVF INFORMEERT U OVER ACTUELE WERKGEVERSZAKEN

WIJ BEHARTIGEN UW SOCIAAL ECONOMISCHE ONDERNEMERSBELANGEN

CONTRIBUTIE

VAN HET LIDMAATSCHAP

Organisaties betalen 140 euro contributie per kalenderjaar. Het eventueel invoeren en vaststellen van contributie vereist de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

hoekje-grijs

AANMELDEN

LIDMAATSCHAP

U kunt zich via dit formulier aanmelden. Het formulier kunt u versturen naar het emailadres: info@wvf.nu.

OPZEGGEN

LIDMAATSCHAP

De opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar worden gedaan. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van dat jaar. U kunt uw opzegging toesturen naar info@wvf.nu. Graag uw naam en relatienummer van uw praktijk/organisatie vermelden.