WVF - Wtza stroomschema

Stroomschema

Met de inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) op 1 januari 2022 is er het nodige veranderd voor zowel startende als bestaande zorgverleners. Middels onderstaand stroomschema, samengesteld door BDO, ziet u in één overzicht welke regels en verplichtingen in uw specifieke situatie van toepassing zijn.   Download het stroomschema hier.