Een CAO voor de fysio? Eén van de belangrijkste fundamenten voor de toekomst van de Vrijgevestigde fysiotherapiepraktijk

Stilzitten? Daar doet de cao onderhandelingscommissie van de WVF niet aan. Inmiddels zijn de sociale partners al een tijd weer volop bezig met de Cao-onderhandelingen. Doel is het komen tot een Cao, die zorgt voor een evenwichtig gezonde beloning voor de werknemers maar die ook in een juiste verhouding staat tot een gezonde beloning voor…

Twee subsidieregelingen waar uw praktijk gebruik van kan maken

Er zijn weer twee interessante subsidieregelingen opengesteld voor zorgverleners, waar wij u graag over willen informeren. Wilt u stappen zetten met e-health binnen uw fysiotherapiepraktijk en/of wilt u de regeldruk in uw praktijk verminderen? Goed nieuws: de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) en de subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders zijn heropend.   De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) Gezien…

Gewijzigde arbeidswetgeving

Gewijzigde arbeidswetgeving door de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Het Nederlandse arbeidsrecht wordt met ingang van 1 augustus 2022 op verschillende onderdelen gewijzigd door de implementatie van de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Met deze richtlijn wordt beoogd werknemers te beschermen tegen onredelijke of onduidelijke arbeidsvoorwaarden.    Op 3 juni 2022 is er eerder een nieuwsbericht verschenen over de gevolgen die deze wijzigingen…

CAO onderhandelingen hervat

In onze laatste berichtgevingen rondom de CAO onderhandelingen hebben wij aangegeven dat wij de CAO onderhandelingen hadden gestaakt en beargumenteerd wat tot deze beslissing had geleid. Wij kunnen nu de positieve boodschap mededelen dat WVF en FDV, sinds 1 juni jl. met wederzijds vertrouwen de onderhandelingsgesprekken hervat. Wat dit betekent, delen wij spoedig met u.

rechten & plichten rondom scholing

Rechten en plichten rondom scholing

De rechten en plichten rondom scholing worden met ingang van 1 augustus 2022 gewijzigd als gevolg van de implementatie van de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze nieuwe wetgeving heeft mogelijk gevolgen voor de fysiotherapiepraktijk en roept de vraag op of praktijkhouders geconfronteerd worden met een stijging in de werkgeverskosten.    Nieuwe wetgeving Op…

WVF kleinbedrijf index

KleinBedrijf-Index

In de fysiotherapie hebben we met veel kleinschalige praktijken te maken. De KleinBedrijf-Index wordt elk kwartaal opgesteld door Hogeschool Utrecht, Qredits en ONL met input van ruim 1.000 ondernemers uit het Kleinbedrijf. Ondernemers zonder personeel en Kleinbedrijf ondernemers vertegenwoordigen 95,5% van alle ondernemers in Nederland. Samen zorgen zij bijna voor een kwart van alle bedrijfswinsten…

Charlotte van Laar

De trends van 2022 in de fysiotherapiebranche

Het ABN AMRO brancherapport 2022 over de ontwikkelingen binnen de fysiotherapie is gepubliceerd. We zijn met sectorspecialist Charlotte van Laar in gesprek gegaan over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de fysiotherapiebranche. Waar moet je nu als fysiotherapie praktijkeigenaar allemaal rekening mee houden? Charlotte deelt haar inzichten graag met u ook deelt zij haar mening over het…

WVF leestip

Leestip

Leestip: Elk jaar publiceert onze samenwerkingspartner BDO, de Arbeidswijzer. Deze Arbeidswijzer geeft u inzicht in actuele wetgeving en antwoord op tal van arbeidsrechtelijke vraagstukken binnen uw organisatie. Het is een praktisch naslagwerk waar alle onderwerpen en wetswijzigingen uitgebreid aan bod komen: U heeft alle actuele wetgeving in 1 overzicht. U krijgt inzicht in de veranderingen…

WVF - Wtza stroomschema

Stroomschema

Met de inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) op 1 januari 2022 is er het nodige veranderd voor zowel startende als bestaande zorgverleners. Middels onderstaand stroomschema, samengesteld door BDO, ziet u in één overzicht welke regels en verplichtingen in uw specifieke situatie van toepassing zijn.   Download het stroomschema hier.    

Statement WVF voorzitter Daan Spanjersberg tijdens ALV

“Het was een hectisch jaar met in december nog de verwachting dat er snel een cao zou komen. Helaas bleek de financiële paragraaf een breekpunt te zijn. De voorzitter van de onderhandelingscommissie arbeidsjurist Bram Hautvast heeft tijdens de ALV de aanwezigen meegenomen in het proces en de onderbouwing van de onderhandelingscommissie over de mogelijke hoogte…