WVF leestip

Leestip

Leestip: Elk jaar publiceert onze samenwerkingspartner BDO, de Arbeidswijzer. Deze Arbeidswijzer geeft u inzicht in actuele wetgeving en antwoord op tal van arbeidsrechtelijke vraagstukken binnen uw organisatie. Het is een praktisch naslagwerk waar alle onderwerpen en wetswijzigingen uitgebreid aan bod komen: U heeft alle actuele wetgeving in 1 overzicht. U krijgt inzicht in de veranderingen…

WVF - Wtza stroomschema

Stroomschema

Met de inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) op 1 januari 2022 is er het nodige veranderd voor zowel startende als bestaande zorgverleners. Middels onderstaand stroomschema, samengesteld door BDO, ziet u in één overzicht welke regels en verplichtingen in uw specifieke situatie van toepassing zijn.   Download het stroomschema hier.    

Statement WVF voorzitter Daan Spanjersberg tijdens ALV

“Het was een hectisch jaar met in december nog de verwachting dat er snel een cao zou komen. Helaas bleek de financiële paragraaf een breekpunt te zijn. De voorzitter van de onderhandelingscommissie arbeidsjurist Bram Hautvast heeft tijdens de ALV de aanwezigen meegenomen in het proces en de onderbouwing van de onderhandelingscommissie over de mogelijke hoogte…

WVF roept op tot hernieuwde continuiteitsbijdrage

Naar aanleiding van het onderzoek “Bedrijfseconomische gevolgen Corona” heeft werkgeversvereniging WVF eerder vandaag het KNGF bestuur schriftelijk verzocht om Zorgverzekeraars Nederland op te roepen over te gaan tot heropening van de regeling continuïteitsbijdrage voor fysiotherapeuten.   De continuïteitsbijdrage werd door zorgverzekeraars in 2020 als noodzakelijke regeling gezien om er voor zorgen dat enerzijds fysiotherapeuten het hoofd boven…

De WVF staakt de CAO onderhandelingen!

De WVF heeft vandaag haar leden en de FDV bericht dat zij de CAO onderhandelingen op dit moment staakt. Aangezien er al ruim 15 jaar geen CAO is, hebben partijen logischerwijs lange tijd onderhandeld over de tekst van de CAO. Hoewel er tot voor kerstmis 2021 nog het vertrouwen was dat partijen eruit zouden komen,…

Dreigende financiële nood bij fysiotherapeuten

Naar aanleiding van diverse signalen van werkgevers in de fysiotherapie, startte werkgeversvereniging WVF een grootschalig onderzoek naar de bedrijfseconomische gevolgen van Corona in de afgelopen 6 maanden. De voorlopige resultaten zijn dusdanig zorgwekkend dat WVF nu reeds de noodklok luidt en stakeholders oproept om op korte termijn tot een vernieuwing van de compensatieregelingen uit 2020…

Addendum bij de aanpassing van de arbeidsovereenkomst

Een garantieloon, omzetloon, all-in loon, variabel loon of loon op basis van een vaste urenomvang? Al deze vormen komen voor in de arbeidsovereenkomsten die bij fysiotherapiepraktijken worden gebruikt.   De WVF krijgt veel vragen van haar leden, mede naar aanleiding van een oordeel van de belastingdienst, of en hoe zij de arbeidsovereenkomsten nu al kunnen…

Champagne?

Het jaar loopt weer op zijn einde. De goede gewoonte wil dat we op dat moment altijd terugblikken maar ook vooruitkijken. Terugblikken op wat is bereikt in 2021 maar vooral toch ook vooruitkijken naar wat komen gaat in 2022. Terugkijkend op de agenda is er in 2021 veel gebeurt. We organiseerden diverse webinars over veranderende…

Wat betekent de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders voor de fysiotherapie?

Per 1 januari 2022 treedt de ‘Wet toetreding zorgaanbieders’ (WTZa) in werking. Op 18 november jongstleden heeft WVF in samenwerking met accountantsorganisatie BDO een webinar georganiseerd over de impact van deze wet voor de fysiotherapiepraktijk.  Er is nog veel onduidelijk en we snappen dat veel fysiotherapiepraktijken bang zijn voor een nog hogere regeldruk, administratieve lasten…