WVF kleinbedrijf index

KleinBedrijf-Index

In de fysiotherapie hebben we met veel kleinschalige praktijken te maken. De KleinBedrijf-Index wordt elk kwartaal opgesteld door Hogeschool Utrecht, Qredits en ONL met input van ruim 1.000 ondernemers uit het Kleinbedrijf. Ondernemers zonder personeel en Kleinbedrijf ondernemers vertegenwoordigen 95,5% van alle ondernemers in Nederland. Samen zorgen zij bijna voor een kwart van alle bedrijfswinsten…

Charlotte van Laar

De trends van 2022 in de fysiotherapiebranche

Het ABN AMRO brancherapport 2022 over de ontwikkelingen binnen de fysiotherapie is gepubliceerd. We zijn met sectorspecialist Charlotte van Laar in gesprek gegaan over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de fysiotherapiebranche. Waar moet je nu als fysiotherapie praktijkeigenaar allemaal rekening mee houden? Charlotte deelt haar inzichten graag met u ook deelt zij haar mening over het…

WVF leestip

Leestip

Leestip: Elk jaar publiceert onze samenwerkingspartner BDO, de Arbeidswijzer. Deze Arbeidswijzer geeft u inzicht in actuele wetgeving en antwoord op tal van arbeidsrechtelijke vraagstukken binnen uw organisatie. Het is een praktisch naslagwerk waar alle onderwerpen en wetswijzigingen uitgebreid aan bod komen: U heeft alle actuele wetgeving in 1 overzicht. U krijgt inzicht in de veranderingen…

WVF - Wtza stroomschema

Stroomschema

Met de inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) op 1 januari 2022 is er het nodige veranderd voor zowel startende als bestaande zorgverleners. Middels onderstaand stroomschema, samengesteld door BDO, ziet u in één overzicht welke regels en verplichtingen in uw specifieke situatie van toepassing zijn.   Download het stroomschema hier.    

Verslag Algemene Ledenvergadering

Op 17 februari jongstleden vond de Algemene Ledenvergadering van Werkgeversvereniging WVF plaats. Deze bijeenkomst had vanwege de Covid-19 maatregelen wederom een digitaal karakter.   Tijdens de ALV werd, door voorzitter van de onderhandelingscommissie Bram Hautvast, tekst en uitleg gegeven over het CAO proces en het staken van de onderhandelingen. Zoals tijdens de vergadering toegezegd delen…

Statement WVF voorzitter Daan Spanjersberg tijdens ALV

“Het was een hectisch jaar met in december nog de verwachting dat er snel een cao zou komen. Helaas bleek de financiële paragraaf een breekpunt te zijn. De voorzitter van de onderhandelingscommissie arbeidsjurist Bram Hautvast heeft tijdens de ALV de aanwezigen meegenomen in het proces en de onderbouwing van de onderhandelingscommissie over de mogelijke hoogte…

WVF roept op tot hernieuwde continuiteitsbijdrage

Naar aanleiding van het onderzoek “Bedrijfseconomische gevolgen Corona” heeft werkgeversvereniging WVF eerder vandaag het KNGF bestuur schriftelijk verzocht om Zorgverzekeraars Nederland op te roepen over te gaan tot heropening van de regeling continuïteitsbijdrage voor fysiotherapeuten.   De continuïteitsbijdrage werd door zorgverzekeraars in 2020 als noodzakelijke regeling gezien om er voor zorgen dat enerzijds fysiotherapeuten het hoofd boven…

De WVF staakt de CAO onderhandelingen!

De WVF heeft vandaag haar leden en de FDV bericht dat zij de CAO onderhandelingen op dit moment staakt. Aangezien er al ruim 15 jaar geen CAO is, hebben partijen logischerwijs lange tijd onderhandeld over de tekst van de CAO. Hoewel er tot voor kerstmis 2021 nog het vertrouwen was dat partijen eruit zouden komen,…

Dreigende financiële nood bij fysiotherapeuten

Naar aanleiding van diverse signalen van werkgevers in de fysiotherapie, startte werkgeversvereniging WVF een grootschalig onderzoek naar de bedrijfseconomische gevolgen van Corona in de afgelopen 6 maanden. De voorlopige resultaten zijn dusdanig zorgwekkend dat WVF nu reeds de noodklok luidt en stakeholders oproept om op korte termijn tot een vernieuwing van de compensatieregelingen uit 2020…

Addendum bij de aanpassing van de arbeidsovereenkomst

Een garantieloon, omzetloon, all-in loon, variabel loon of loon op basis van een vaste urenomvang? Al deze vormen komen voor in de arbeidsovereenkomsten die bij fysiotherapiepraktijken worden gebruikt.   De WVF krijgt veel vragen van haar leden, mede naar aanleiding van een oordeel van de belastingdienst, of en hoe zij de arbeidsovereenkomsten nu al kunnen…