Wel of geen CAO? “Werkgevers kunnen pas echt een definitieve keuze maken als ze alle informatie tot zich hebben genomen!”

Op 31 januari publiceerden FDV en WVF het principeakkoord voor de CAO eerstelijns fysiotherapie 2023-2024. Na ruim twintig jaar zonder CAO roept dit uiteraard de nodige vragen en reacties op. Uit deze reacties blijkt dat vooral implementatie, betaalbaarheid en duurzaamheid hierbij sleutelbegrippen zijn. Waar de ene collega vooral enthousiast wordt van het vooruitzicht op een…

Bekijk hier het principe akkoord

Met gepaste trots, staat per vandaag, het Principeakkoord Cao Eerstelijns Fysiotherapie 2023-2024 op onze website. Binnen dit document is tevens aandacht voor het transitiemodel en de dispensatieregeling. Naast dit principeakkoord zijn ook concept arbeidsovereenkomsten, addenda op de arbeidsovereenkomst / prestatiebeloning, disciplinaire maatregelen, de salaristabel, een algemene toelichting bij de meerkeuzeregelingen arbeidsvoorwaarden en de beroepscode voor de…

Arbeidsvoorwaardenpakket fysiotherapie

Met gepaste trots presenteren Fysiovakbond FDV en WVF met het principeakkoord voor CAO Eerstelijn Fysiotherapie een totaal nieuw arbeidsvoorwaardenpakket. Werkgeversvereniging WVF en vakbond FBZ namens Fysiovakbond FDV hebben op 31 januari consensus bereikt over de definitieve tekst van het principeakkoord voor de CAO Eerste Lijn Fysiotherapie. Na een langdurige CAO-loze periode komt er met een…

Principe akkoord cao bereikt

Gisterenavond, maandag 21 november, hebben de CAO onderhandelingscommissies van WVF en FDV op hoofdlijnen een principeakkoord bereikt! Dit betekent een enorme stap vooruit in het CAO proces.   Binnen de fysiotherapie, hebben wij voor het laatst in 2003 een CAO gehad. Wij hebben het daarna 20 jaar zonder CAO moeten doen, met alle gevolgen van…

Een CAO voor de fysio? Eén van de belangrijkste fundamenten voor de toekomst van de Vrijgevestigde fysiotherapiepraktijk

Stilzitten? Daar doet de cao onderhandelingscommissie van de WVF niet aan. Inmiddels zijn de sociale partners al een tijd weer volop bezig met de Cao-onderhandelingen. Doel is het komen tot een Cao, die zorgt voor een evenwichtig gezonde beloning voor de werknemers maar die ook in een juiste verhouding staat tot een gezonde beloning voor…

CAO onderhandelingen hervat

In onze laatste berichtgevingen rondom de CAO onderhandelingen hebben wij aangegeven dat wij de CAO onderhandelingen hadden gestaakt en beargumenteerd wat tot deze beslissing had geleid. Wij kunnen nu de positieve boodschap mededelen dat WVF en FDV, sinds 1 juni jl. met wederzijds vertrouwen de onderhandelingsgesprekken hervat. Wat dit betekent, delen wij spoedig met u.

De WVF staakt de CAO onderhandelingen!

De WVF heeft vandaag haar leden en de FDV bericht dat zij de CAO onderhandelingen op dit moment staakt. Aangezien er al ruim 15 jaar geen CAO is, hebben partijen logischerwijs lange tijd onderhandeld over de tekst van de CAO. Hoewel er tot voor kerstmis 2021 nog het vertrouwen was dat partijen eruit zouden komen,…

CAO update: Gaat het er nu dan echt van komen?!

Vol verwachting klopt ons hart. Een zinnetje dat deze dagen in veel Sinterklaasgedichten terug te vinden zal zijn maar zeker ook opgaat voor de CAO onderhandelingen. Gaat het er nu dan echt van komen? Een fatsoenlijke en, met name, een voor werkgevers betaalbare CAO. Deze basisvoorwaarde legden we ons voorafgaand aan de gesprekken op omdat…

De cao gaat voor stabiliteit zorgen

Interview met Heleen Post, directeur KNGF over de totstandkoming van de cao Als directeur van het KNGF kijkt Heleen Post reikhalzend uit naar de cao voor de fysiotherapiebranche. Het woord ‘belangenbehartiging’ is de rode draad in haar loopbaan. De stabiliteit die een cao geeft binnen een beroepsgroep, sluit naadloos aan op deze ‘belangenbehartiging’. Heleen: “Ik…