Doet u (weer) mee aan de Kleinbedrijf Index fysiotherapie?

Vanaf 2023 doet de fysiotherapiebranche middels Stichting Keurmerk Fysiotherapie en Hogeschool Utrecht mee aan de Kleinbedrijf Index fysiotherapie. Dit initiatief wordt breed ondersteund door het KNGF, de werkgeversvereniging fysiotherapie en het innovatie platform fysiotherapie. De Kleinbedrijf index verzamelt, analyseert en rapporteert 2x per jaar hoe het gaat met eerstelijns praktijken in de fysiotherapiesector vanuit een…

Webinar principeakkoord CAO eerstelijn fysiotherapie

Het webinar principeakkoord CAO eerstelijn fysiotherapie staat online. Alle regiobijeenkomsten zijn achter de rug en er is veel informatie gegeven maar ook heel veel informatie van zo’n 900 praktijkhouders opgehaald. Het heeft waardevolle input gegeven waarmee we nu verder kunnen. In dit webinar nemen Bram Hautvast, jurist bij BDO en voorzitter van de onderhandelingscommissie CAO…

Beroepsgroep Fysiotherapie onder hoge werkdruk en stress-score

Te hoge werkdruk, te weinig innovatie en scherpe tweedeling in de fysiotherapie. Dat is in kort bestek de uitkomst van de eerste kleine bedrijven index (KBI) Fysiotherapie van de Hogeschool Utrecht. Het onderzoek onder fysiotherapiepraktijken is uitgevoerd in samenwerking met de stichting Keurmerk Fysiotherapie, de Werkgeversvereniging Fysiotherapie en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.   …

Belangrijk nieuws van NVTZ over Wtza

In het kader van de eisen omtrent de Wtza is de WVF sinds enige tijd in contact met de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Zij voorzien ons van tijd tot tijd van relevante informatie welke we graag langs deze weg met u delen.   Professionaliseringsprogramma Meerwaarde van de Raad van Toezicht De…

Raad van Toezicht oprichten voor fysiotherapiepraktijken

Raad van Toezicht oprichten voor fysiotherapiepraktijken: “Wees de drukte voor” interview met Gerben van der Werf, oprichter van Wtzatoezicht.nl.   Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze wet verplicht zorgorganisaties met een vergunningsplicht om een onafhankelijke Raad van Toezicht (RvT) op te richten van tenminste drie personen. Wat…

Bekijk hier het principe akkoord

Met gepaste trots, staat per vandaag, het Principeakkoord Cao Eerstelijns Fysiotherapie 2023-2024 op onze website. Binnen dit document is tevens aandacht voor het transitiemodel en de dispensatieregeling. Naast dit principeakkoord zijn ook concept arbeidsovereenkomsten, addenda op de arbeidsovereenkomst / prestatiebeloning, disciplinaire maatregelen, de salaristabel, een algemene toelichting bij de meerkeuzeregelingen arbeidsvoorwaarden en de beroepscode voor de…

Arbeidsvoorwaardenpakket fysiotherapie

Met gepaste trots presenteren Fysiovakbond FDV en WVF met het principeakkoord voor CAO Eerstelijn Fysiotherapie een totaal nieuw arbeidsvoorwaardenpakket. Werkgeversvereniging WVF en vakbond FBZ namens Fysiovakbond FDV hebben op 31 januari consensus bereikt over de definitieve tekst van het principeakkoord voor de CAO Eerste Lijn Fysiotherapie. Na een langdurige CAO-loze periode komt er met een…