Dreigende financiële nood bij fysiotherapeuten

Naar aanleiding van diverse signalen van werkgevers in de fysiotherapie, startte werkgeversvereniging WVF een grootschalig onderzoek naar de bedrijfseconomische gevolgen van Corona in de afgelopen 6 maanden. De voorlopige resultaten zijn dusdanig zorgwekkend dat WVF nu reeds de noodklok luidt en stakeholders oproept om op korte termijn tot een vernieuwing van de compensatieregelingen uit 2020…