“Er is te lang onduidelijkheid geweest over waar men informatie vandaan moest halen als het gaat om praktijkvoering. Deze rol als informatieverstrekker nemen wij op ons. Wij geven duidelijkheid over zaken als arbeidsvoorwaarden, vragen omtrent arbeidsrecht, juridische geschillen en contracten.”  

 

Achtergrond

“Met mijn 43 jaar ben ik een stuk jonger dan Henk en Daan. Ondanks mijn relatief “˜jonge’ leeftijd ben ik al ruim 15 jaar praktijkhouder en maatschapslid bij de fysioo met inmiddels 6 vestigingen in de omgeving van Nijmegen. Een aantal jaren geleden heb ik gesolliciteerd op de bestuursfunctie van secretaris bij de WVF. Als praktijkhouder en werkgever vond ik dat een aantal zaken niet (goed) geregeld waren. Dit was een uitgelezen kans en een mooie uitdaging om als werkgever/fysiotherapeut mijn steentje bij te dragen.”

 

Faciliteren van werkgevers

“Als secretaris ben ik betrokken bij alle processen die werkgevers faciliteren. Wij proberen mensen voor te lichten over actualiteiten zoals bijvoorbeeld arbeidsrecht. Wij hebben een tijd geleden een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Hierin werd de Europese beslissing over vakantieloon besproken, een onderwerp wat enorm leefde onder de leden. Op dit moment organiseren wij voorlichtingsbijeenkomsten waarin belang en wetgeving belangrijke agendapunten zijn.”

 

Tackelen van primaire behoeften

“Praktijken weten over het algemeen niet goed wat wel/niet mogelijk is betreffende arbeidsvoorwaarden. Wat wij vooral missen is een stuk cohesie over dit onderwerp, wat onduidelijkheid veroorzaakt. Wij willen juist meer duidelijkheid creëren. Pas als deze “˜primaire behoeften’ getackeld worden, kunnen wij een breder fundament neerzetten.”

 

Wat leeft er onder de leden?

“Wij hebben een klankbordgroep in het leven geroepen, die inventariseert wat er leeft onder de leden. Waar zitten de vragen/onduidelijkheden? Deze inventarisatie gebeurt tijdens de regiobijeenkomsten en via persoonlijk contact. Daarnaast is er de nieuwsbrief en social media. Dit is ook heel belangrijk bij het organiseren van bijeenkomsten, want als wij niet zeker weten of het onderwerp leeft onder de leden, verwachten wij minder respons dan wanneer een onderwerp wel leeft.”

 

Behoefte aan duidelijkheid

“Leden kunnen tijdens regiobijeenkomsten hun stem laten horen. Door de oprichting van de klankbordgroep borgen we hun belangenbehartiging en kan de klankbordgroep ons inhoudelijk adviseren. Er is te lang onduidelijkheid geweest over waar men informatie vandaan moest halen als het gaat om praktijkvoering. Deze rol als informatieverstrekker nemen wij op ons. Wij geven duidelijkheid over zaken als arbeidsvoorwaarden, vragen omtrent arbeidsrecht, juridische geschillen en contracten. In samenwerking met BDO kunnen wij hier passende antwoorden op geven, onder meer door middel van informatieavonden, scholingen, congressen en workshops.”

 

Wees betrokken

“Tot slot wil ik graag meegeven: wees betrokken! Wij kunnen alleen maar tot goede afspraken en arbeidsvoorwaarden komen als er een breed gedragen visie is vanuit werkgevers en werknemers. Heb begrip voor elkaars standpunt. Dit zal eerder leiden tot een breed gedragen visie. Dat kan alleen als de leden echt betrokken zijn en hun stem laten horen. Passief achterover leunen gaat niet helpen. Wij hopen dan ook op een actieve houding en bijdrage.”