Wij willen voor de werkgevers een podium bieden om meer bij elkaar te rade gaan hoe andere werkgevers het aanpakken en hoe wij daar een sturende en coördinerende rol in kunnen spelen. Wij willen werkgevers adviseren, begeleiden en de handvatten bieden, die bij de sociaal economische aspecten van ondernemerschap komen kijken.”  

 

Ervaring als praktijkhouder

“Ik ben al ruimschoots de 60 (66 jaar inmiddels) gepasseerd en loop ik al heel wat jaren in de fysiotherapie mee. In 1977 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut. Na mijn studie ben ik, in eerste instantie in loondienst, direct aan de slag gegaan als fysiotherapeut. In 1984 kreeg ik de mogelijkheid om deze praktijk over te nemen en heb ik deze kans met beide handen aangegrepen. Vanuit een maatschap, ben ik sinds enkele jaren nu de enige werkende maat en in feite alleen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van   FysioFit Slochteren Harkstede met 4 therapeuten in loondienst.”

 

Goed werkgeverschap

“Als praktijkhouder heb ik altijd goed werkgeverschap proberen te betrachten. Al jaren ontbreekt een CAO in de fysiotherapie, waardoor je als werkgever genoodzaakt bent om zelf overeenkomsten en arbeidsvoorwaarden op te stellen. Bij mij in de praktijk is er nog nooit een therapeut weggegaan omdat zij ontevreden waren over hun contract. Dit is het doel dat ik ook wil nastreven voor andere fysiopraktijken, samen kijken naar de win-win voor zowel werkgever als werknemer. Mede om deze reden heb ik dan ook gesolliciteerd op de positie van penningmeester binnen het bestuur van de WVF.”

 

Commissie Werkgevers Fysiotherapie (CWF)

“De WVF is pas opgericht in 2016. Daarvoor was ik al betrokken bij de Commissie Werkgevers Fysiotherapie, welke in 2014 in het leven is geroepen vanuit een oproep van het KNGF of er gegadigden waren in het helpen vormen van een nieuwe CAO. Deze oproep kwam voort uit een ledenenquête van het KNGF waar geuit werd dat er behoefte was om arbeidsvoorwaarden weer in een CAO vast te leggen. Ik heb dus vanuit mijn rol binnen de CWF al de hele voorgeschiedenis meegemaakt en nu wil ik het binnen de WVF helpen afmaken ook!”  

 

Rol binnen de WVF

“Binnen de WVF ben ik als penningmeester primair verantwoordelijk voor de begrotingen en budgetbewaking. Deze functie past het beste bij mij vanuit mijn achtergrond bekeken. Ik ben 8 jaar lid geweest van de Rabobank ledenraad en was hier ook verantwoordelijk voor de financiën. Tevens ben ik mede-eigenaar van een gezondheidscentrum waar ik ook budgetverantwoordelijk ben. Ik heb dan ook bewust op de rol van penningmeester gesolliciteerd.”

 

Eerlijke en transparante afspraken

“Wat ik vooral belangrijk vind, is dat er eerlijke en transparante afspraken komen. Er is nu een oneerlijke concurrentie ontstaan tussen praktijken. Waarbij de praktijkeigenaren die een HBO waardig salaris willen bieden, geen ruimte meer hebben om ook nog te investeren in innovatie. Terwijl andere praktijkeigenaren die, naar mijn idee, te weinig salaris bieden hier wel ruimte voor hebben. Een dichtgetimmerde CAO gaat niet lukken en dat is ook niet ons doel, daarvoor zijn de verschillen veel te groot. Er moet flexibiliteit zijn binnen bepaalde randvoorwaarden: zoals vakantiedagen, pensioen en minimaal inkomen. Wij zijn afhankelijk van zorgverzekeraars en dat moet ook in de CAO meegenomen worden.”  

“Wij willen dus een raamwerk bieden, waarbinnen praktijken zelf nog de ruimte hebben om op praktijkniveau verder invulling te geven. “  Zowel werkgevers als werknemers worden er actief bij betrokken en hebben uiteindelijk de laatste stem op voorstellen, daarom is het ook zo belangrijk dat werkgevers van zich laten horen. Als je als werkgever niet stemt, heb je ook geen recht van klagen achteraf.”

 

Beoogde doelen

“Het komen tot een nieuwe CAO is ons primaire doel, maar zeker niet de enige. Wij zijn er ook om werkgevers te adviseren, begeleiden en handvatten te bieden, die bij de sociaal economische aspecten van ondernemerschap komen kijken. Een recent voorbeeld is de problematiek rondom vakantiedagen (het all-in loon). Wij willen voor de werkgevers meer 1 stem zijn, een podium bieden om meer bij elkaar te rade gaan hoe andere werkgevers het aanpakken en hoe wij daar een sturende en coördinerende rol in kunnen spelen. Daarnaast biedt een lidmaatschap op de WVF ook een financieel voordeel. Juridisch advies inwinnen bij de VVAA of BDO heeft bijvoorbeeld een lager prijskaartje. Kortom wij zijn al volop in beweging en dat wordt als de koppeling eindelijk goed doorgevoerd is alleen nog maar meer!”